Světlušky

Zákon světlušek

Světluška:
1. mluví vždy pravdu,
2. je poslušná,svetlusky
3. pomáhá jiným,
4. je statečná a veselá,
5. je čistotná

Heslo světlušek

Pamatuj!

Příkaz světlušek

Buď lepší dnes než včera!

Slib světlušek

Slibuji,

• že vždycky budu dobrou dcerkou své vlasti,
• že budu poslušna zákona světlušek.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)