Oddílová hymna

 

Oddílová hymna vznikla v návaznosti na oddílové jméno – „Slunovrat“, ale i jako zvýraznění poslání celého střediska „Světla“, které sdílíme spolu s dalšími blanenskými skautskými oddíly. Hymna vyjadřuje to, kam by se každá naše skautka měla snažit směřovat. Měla by dávat našemu oddílu jakýsi duchovní ráz. Uvědomění si, že jsme děti světla a jsme privilegováni ho předávat dál. Je to výzva k vyjití ze sebe sama vstříc našim bližním a vyhlášení „války“ vlastnímu sobectví. Jako podtržení tohoto rozhodnutí je v hymně obsaženo i oddílové heslo: VYTRVEJ!, které má připomenout, že začít je snadné, ale vytrvat je náročné. To však žádnou z nás nemá odradit, ale povzbudit a pomoci naučit se začínat stále znovu.
Hymnu s oblibou zpíváme na táborech nebo jiných akcích.

 

 

Když stín nad ránem údolí opustí,
odnáší vše, co temno ukrývá.
V duši Ti plamen naděje zahoří,
Sílu Ti světlo do srdce nalévá.

Zář lásky bratřím i sestrám rozdávej, odpouštěj, radost dej, vždy vytrvej, vytrvej..

Tak pojď je čas vstát, své srdce rozdávat,
ruce podávat, dobré vykonat.
Neváhej vždy slunci, nastavit svoji tvář,
Láska a světlo je nejvíce, co máš.