Skautky a skauti

Skautský zákon

Skaut(ka) je:
1. pravdomluvný(á),
2. věrný(á) a oddaný(á),
3. prospěšný(á) a pomáhá jiným,
4. přítelem(přítelkyní) všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta,
5. zdvořilý(á),
6. ochráncem(ochránkyní) přírody a cenných výtvorů lidských,
7. poslušný(á) rodičů, představených a skautských činovníků,
8. veselé mysli,
9. šetrný(á),
10. čistý(á) v myšlení, slovech i skutcích.

Heslo skautů/skautek

Buď připraven(a)!

Denní příkaz

Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!

Skautský slib

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:
• sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce vždy věrně v každé době,
• plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
• duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti a bližnímu.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)