Rangers a roveři

Cíle roveringu

Cílem je formovat mladého člověka v kolektivu.
Vystihuje jej heslo Sloužím.
Cílem roveringu je Bratrství a Služba jiným lidem.

Všechny tyto cíle roveringu jsou však „prostředky“ k hlavnímu cíli našeho života a jeho směřování k „lepšímu a vyššímu lidství, které může zanechat dnešní svět o něco lepší“.
Ne ve smyslu lepší než někdo. „Lepší a vyšší“ ve smyslu Setonovy povídky „Stoupání na horu“ a B.P.-ho hesla „sám řiď svůj člun“. Tedy někoho, kdo je neustále na cestě jako poutník, kráčející stále kupředu (rover). Na cestě, která má jasný cíl.

„Slovem rover, rovering nemyslím toulání bez cíle. Mám tím na mysli, abyste hledali svou cestu po radostné stezce, s určitým cílem před očima, a přitom měli představu o potížích a nebezpečích, s kterými se pravděpodobně na své cestě setkáte.“

 

Cíl lepšího a vyššího lidství, které směřuje k naplnění našeho života. Co je oním „lepším a vyšším lidstvím“ je otázkou právě společného hledání a formování v kmeni (kolektivu) a skrze „Službu“:

Služba sobě – dbát o sebe, jít dál po své stezce – vzdělávat se, poznat lépe sebe sama…
Služba druhým – naučit se pomáhat tam, kde je potřeba, naučit se nebýt lhostejný…
Služba vyššímu principu – dodržování skautského zákona, slibu a hesla, uvědomit si hodnotu dobrého slova či úsměvu, žít v souladu s přírodou…